Okręg nowosądecki podzielony jest na 79 obwodów łowieckich w tym:
 - 68 obwodów dzierżawi 49 kół macierzystych,
 - 4 obwody dzierżawi 4 koła zamiejscowe,
 - 7 obwodów to OHZ w tym: 1 obwód ZG PZŁ, 1 obwód Uniwersytetu Rolniczego
    w Krakowie, 5 obwodów to OHZ Lasów Państwowych.

Powierzchnia łączna 72 obwodów kół łowieckich wynosi:
 - ogólna 456615 ha, użytkowa 379422 ha (w tym leśna to 168713 ha,
    polna 210709 ha).

Powierzchnia łączna 7 obwodów OHZ wynosi:
 - ogólna 61124 ha, użytkowa 56802 ha (w tym leśna 38515 ha, polna 18287 ha)

 

Liczba członków to - 2728 myśliwych | Liczba członków niestowarzyszonych to - 499 myśliwych
Selekcjonerzy zwierzyny płowej to - 1759 myśliwych | Kobiety polujące to – 69 Dian