w sprawie wprowadzenia w 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy
na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”

wtorek, 24 wrzesień 2019 00:00

Zmiany w regulaminie polowań