piątek, 19 listopad 2021 00:00

Wysokość składki na 2022r.

Na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 5 listopada 2021 r. została podjęta uchwała w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2022 r. Wysokość składki wyniesie następująco:

  • - normalna 350 zł plus ubezpieczenie 43 zł = 393 zł
  • - ulgowa 175 plus ubezpieczenie 43 zł = 218 zł
  • - ulgowa, o której mowa w par. 124 ust. 3 Statutu PZŁ 87,50 zł plus ubezpieczenie 43 zł = 130,50 zł