czwartek, 22 marzec 2018 00:00

Zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie zgodności odstrzału.

Obowiązujące w Nowosądeckim Okręgu PZŁ od 1 kwietnia 2018 r.