czwartek, 11 październik 2018 00:00

Składka członkowska PZŁ na 2019 r.

Składka członkowska na PZŁ wraz z ubezpieczeniem na rok 2019 wynosi:

  • składka normalna - 363 zł (320 zł +43 zł ubezpieczenie)
  • składka ulgowa - 203 zł (160 zł+43 zł ubezpieczenie)

Zwiększeniu o 6 złotych uległa kwota składki ubezpieczenia. Uwarunkowane jest to faktem zwiększenia zakresu odpowiedzialności NNW w zakresie uszkodzeń ciała wynikających z niekontrolowanego lotu pocisku, tzw. rykoszetu oraz kosztów leczenia z tytułu boreliozy.

Tym samym, nie uległa także zmianie kwota wpisowego do PZŁ i wynosi ona zgodnie z § 181 ust. 6 Statutu PZŁ równowartość trzykrotnej składki członkowskiej za dany rok.

Składka ulgowa zgodnie z § 181 pkt. 2 Statutu PZŁ przysługuje uczącej się młodzieży do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia przed 31.12.2018.

Składkę należy wpłacić na konto Zarządu Okręgowego PZŁ w Nowym Sączu zgodnie z § 181 pkt. 5 Statutu, PZŁ (do dnia 31 grudnia 2018 r). -Uwaga – myśliwi niestowarzyszeni dokonują wpłaty składki bezpośrednio na konto ZO PZŁ w Nowym Sączu natomiast członkowie macierzyści dokonują wpłaty składki za pośrednictwem macierzystego koła łowieckiego.