poniedziałek, 24 czerwiec 2019 00:00

Informacja w sprawie wniosków o odznaczenia łowieckie

Zarząd Okręgowy PZŁ w Nowym Sączu przypomina, iż w związku ze zmianą Regulaminu KOŁ wnioski o odznaczenia myśliwych oraz osób fizycznych (Medal św. Huberta, Odznaka) kierowane do Kapituły powinny zawierać załącznik "Zgoda na przetwarzanie danych osobowych", który został dołączony do nowych wzorów wniosków na odznaczenia. Wnioski, nie zawierające wyżej wymienionej zgody będą przez Kapitułę zwracane do uzupełnienia.
Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych (RODO) została wypełniona przez myśliwego w ZO PZŁ, np. przy zmianie legitymacji, wystarczy na wniosku na odznaczenie łowieckie w miejscu potwierdzania przez Łowczego Okręgowego danych zawartych we wniosku dopisać adnotację "zgoda RODO wypełniona w ZO PZŁ". W takim przypadku załącznik do wniosku nie będzie wymagany.

Zarząd Okręgowy