czwartek, 12 wrzesień 2019 00:00

Kategoryzacja obwodów łowieckich 18 września 2019 r.- zaproszenie dla zarządów kół łowieckich

W dniu 18 września br. w Ratuszu Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu przy ul Lwowskiej 226 odbędzie się spotkanie dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w czasie którego zostanie dokonana kategoryzacja projektowanych obwodów łowieckich z obszaru działania Zarządu Okręgowego PZŁ w Nowym Sączu.

Na godz. 830 zaproszeni zostają przedstawiciele OHZ wg załączonego harmonogramu.

Na godz. 1000 zaproszeni zostają przedstawiciele zarządów kół łowieckich wg załączonego harmonogramu.

Koło reprezentuje dwóch członków zarządu koła, którzy powinni posiadać pieczątki koła oraz swoje imienne. Ponadto przedstawiciele zarządów kół łowieckich winni posiadać upoważnienia zarządów swoich kół do reprezentowania koła w pracach kategoryzacji.

Przedstawiciele kół łowieckich proszeni są o 30 minutowe wcześniejsze przybycie w stosunku do harmonogramu.

Łowczy Okręgowy

w Nowym Sączu