czwartek, 08 lipiec 2021 00:00

DAR SERCA - Nowosądeckich Myśliwych

W dniu 05 lipca 2021 r. Łowczy Okręgowy Bogusław Rataj, członek Naczelnej Rady Łowieckiej Roman Graj oraz przedstawiciele Kół Łowieckich Koledzy: Andrzej Makowski, Józef Wyrostek i Dariusz Więcek udali się do Nowej Białej. Odwiedzili rodziny myśliwych poszkodowane w czerwcowym pożarze, którym swoją obecnością chcieli dodać otuchy i wsparcia. Jednocześnie przekazali finansową pomoc od myśliwych Nowosądeckiego Okręgu PZŁ skierowaną do rodzin poszkodowanych kolegów myśliwych w wysokości 26 850,-zł. Za dar serca i myśliwską solidarność Łowczy Okręgowy Bogusław Rataj dziękuje następującym Kołom Łowieckim:
SOKÓŁ Krynica,
GORCE Nowy Targ,
ROSOMAK Poronin,
LIS Korzenna,
JAWORZ Limanowa,
GŁUSZEC Nowy Targ,
SZARAK Nowy Targ,
SZAŁAS Ujanowice,
SABAŁA Zakopane,
ROGACZ Nowy Sącz,
PONOWA Nowy Targ,
LUBAŃ Krościenko,
SMREK Niedzica.
HUBERT Tymbark.

oraz myśliwym:
Jerzemu Górskiemu z Wrocławia, Janowi Zysnarskiemu, Krzysztofowi Sobolewskiemu,
Januszowi Kołton, Małgorzacie Więcek, Andrzejowi Fiedor.

Rzecznik prasowy
ZO PZŁ w Nowym Sączu
Krzysztof Pyrdoł