poniedziałek, 13 czerwiec 2016 00:00

Komunikat nr 7 / 2016 z dnia 07.06.2016

Zarząd Okręgowy PZŁ w Nowym Sączu informuje, że obecnie obowiązują dotychczasowe przepisy tj. uchwała nr 57/2005 r. Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału.

Uchwała nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału, zgodnie z zapisem § 4 uchwały wejdzie w życie z dniem wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

Do chwili obecnej nowe przepisy wydane na podstawie art. 8 ust. 4. ustawy Prawo łowieckie nie zostały wydane. Czyli uchwała nr 14/2015 NRŁ nie obowiązuje /nie weszła w życie/.

poniedziałek, 06 czerwiec 2016 00:00

Powstał Klub Dian PZŁ Okręgu Nowosądeckiego

W dniu 4 czerwca 2016 roku w Starej Wsi koło Limanowej na zaproszenie koleżanki Jolanty Rysz - Prezesa Koła Łowieckiego OSTRA w Limanowej przybyło czternaście niesamowitych dziewczyn, które życie rodzinne i zawodowe doskonale łączą z łowiecką pasją, oraz mają ogromną ochotę i pomysły na wspólne spotkania, podnoszenie łowieckich kwalifikacji i promowanie współczesnego łowiectwa z zachowaniem starych i pięknych tradycji łowieckich.

Pomysł na spotkanie zaowocował zawiązaniem Klubu Dian PZŁ Okręgu Nowosądeckiego.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele organów okręgowych PZŁ w Nowym Sączu: sekretarz Okręgowej Rady Łowieckiej Roman Graj, Łowczy Okręgowy Bogusław Rataj oraz rzecznik prasowy ZO PZŁ Piotr Pasek. W trakcie zebrania wybrano władze klubu, Zarząd i Komisję Rewizyjną, które ukonstytuowały się następująco:

Zarząd Klubu:

  • Prezes - Beta Zawiślan  - KŁ Sokół w Krynicy Zdroju,
  • Skarbnik- Irena Dziurna – KŁ Rosomak w Śnietnicy,
  • Sekretarz –Lucyna Biedroń- KŁ Jaworz w Limanowej.
  • Członek Zarządu- Jolanta Rysz –KŁ Ostra Limanowa
  • Członek Zarządu – Żaneta Gryzło –niestowarzyszona
  • Członek Zarządu – Joanna Maczuga KŁ. Ryś Tarnów

Komisja Rewizyjna Klubu:

  • Przewodnicząca – Katarzyna Tokarczyk- niestowarzyszona,
  • Członek- Daria Gryzło - Gumulak - niestowarzyszona
  • Członek- Angelika Siarka –KŁ Sokół Wolbrom

Podczas zebrania uchwalono Statut Klubu, ustalono cele działania i plan, wysokość wpisowego do klubu i składki rocznej oraz wyrażono pogląd, że następne spotkania zaowocują wymianą doświadczeń zawarciem nowych przyjaźni oraz kolejnymi pomysłami i inicjatywami związanymi z wypełnianiem celów naszej organizacji.

Na zakończenie uczestniczki spotkania wystosowały apel- zaproszenie do wszystkich Dian i kandydatek do PZŁ w Okręgu Nowosądeckim:
Zapraszamy do członkostwa w naszym Klubie. Aby zostać członkinią Klubu Dian PZŁ Okręgu Nowosądeckiego nie trzeba wiele, wystarczą chęci i serce do łowiectwa. Panie chętne dołączyć do naszego grona prosimy o kontakt ZO PZŁ w Nowym Sączu tel:18 4490410 .”

Zarząd Okręgowy PZŁ w Nowym Sączu informuje, że w dniu 11 czerwca 2016 r. /sobota/ o godz. 9.00 na strzelnicy myśliwskiej w Tyliczu odbędą się Mistrzostwa Okręgu w strzelaniach myśliwskich.

Więcej z zakładce: Do pobrania – strzelectwo.

Zakaz noszenia broni i przemieszczania w stanie rozładowanym na terenie województw małopolskiego i śląskiego od dnia 20 lipca do 1 sierpnia 2016 roku.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Nowym Sączu zaprasza na  Zawody Strzeleckie o „Puchar Komisji Strzeleckiej ORŁ w Nowym Sączu”, które odbędą się w dniu 15 maja 2016 r.  ( niedziela), na strzelnicy myśliwskiej w Tyliczu.

Zapisy w dniu zawodów w godzinach 830 – 915. Rozpoczęcie strzelań od godz. 930.

Wpisowe wynosi 100 zł od osoby – wpisowe pokrywa zawodnik. Zawodnik biorący udział w zawodach w dniu zawodów ma możliwość uzyskania zaświadczenia o przystrzeleniu broni.
Dodatkowych informacji udziela Zarząd Okręgowy PZŁ w Nowym Sączu tel: 18 449 04 10.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Warszawie zaprasza na „Ogólnopolskie Zawody Seniorów w Strzelaniach Myśliwskich”, które odbędą się w dniu 11 czerwca 2016 r., na strzelnicy myśliwskiej w Suchodole.

Uczestniczyć w nich mogą myśliwi powyżej 60 roku życia z ważną legitymacją PZŁ, bez względu na posiadaną klasę strzelecką. Zawody zostaną przeprowadzone w skróconym wieloboju myśliwskim według prawideł obowiązujących w Polskim Związku Łowieckim. Dodatkowych informacji udziela Zarząd Okręgowy PZŁ w Nowym Sączu tel: 18 449 04 10.