czwartek, 21 lipiec 2016 00:00

Komunikat nr 8 / 2016 z dnia 20.07.2016

W dniu 16 lipca 2016 roku na Strzelnicy Myśliwskiej w Tyliczu odbyły się Centralne Zawody Strzeleckie PZŁ „NOWOSĄDECKI PUCHAR LATA”. W koleżeńskiej rywalizacji o miano najlepszego zawodach uczestniczyło ogółem 44 zawodników, w tym 6 Dian. Zawody rozegrano w pełnym myśliwskim sześcioboju. Sędzią Głównym Zawodów był Kolega Stanisław Gąsienica.
Dla najlepszych zawodników Zarząd Okręgowy PZŁ w Nowym Sączu przygotował puchary i nagrody.

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali okolicznościowy metalowy znaczek zaprojektowany przez Kolegów Antoniego Papieża i Mariana Dąb.

Sponsorami nagród byli także: FH „KNIEJA” Mariusz Rubiś Z Krakowa, Sklep „HUBERT” Artur Wójs z  Świniarska, Firma WILD HUNTING Bartłomiej Papież z Nowego Sącza, Pensjonat HUBERT Rafał Guzik z Białki Tatrzańskiej, Sklep BÓR Stanisław Komperda z Spytkowic, oraz Kolega Leszek Stanula.

11 czerwca 2016 roku na strzelnicy myśliwskiej w Tyliczu, odbyły się Mistrzostwa Okręgu Nowosądeckiego PZŁ w Strzelniach Myśliwskich. W zawodach uczestniczyło 51 zawodników. Sędzią Głównym Zawodów był Kol. Bogusław Rataj.

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie, zawody zorganizowane były dla członków kół łowieckich macierzystych okręgu nowosądeckiego, w pełnym wieloboju myśliwskim. Uroczystego otwarcia zawodów dokonali: Kol. Tadeusz Kubacki Prezes ORŁ w Nowym Sączu i Kol. Bogusław Rataj Łowczy Okręgowy w Nowym Sączu.

W koleżeńskiej rywalizacji o miano najlepszego indywidualnie i drużynowo uczestniczyli przedstawiciele macierzystych kół łowieckich okręgu nowosądeckiego.
Dla najlepszych zawodników i drużyn organizatorzy przygotowali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów oraz sponsorów.

Mistrzostwa sponsorowali: Koło Łowieckie „Głuszec” w Nowym Targu i Sklep Myśliwski „Hubert” Artura Wójsa ze Świniarska.

poniedziałek, 13 czerwiec 2016 00:00

Komunikat nr 7 / 2016 z dnia 07.06.2016

Zarząd Okręgowy PZŁ w Nowym Sączu informuje, że obecnie obowiązują dotychczasowe przepisy tj. uchwała nr 57/2005 r. Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału.

Uchwała nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału, zgodnie z zapisem § 4 uchwały wejdzie w życie z dniem wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

Do chwili obecnej nowe przepisy wydane na podstawie art. 8 ust. 4. ustawy Prawo łowieckie nie zostały wydane. Czyli uchwała nr 14/2015 NRŁ nie obowiązuje /nie weszła w życie/.

poniedziałek, 06 czerwiec 2016 00:00

Powstał Klub Dian PZŁ Okręgu Nowosądeckiego

W dniu 4 czerwca 2016 roku w Starej Wsi koło Limanowej na zaproszenie koleżanki Jolanty Rysz - Prezesa Koła Łowieckiego OSTRA w Limanowej przybyło czternaście niesamowitych dziewczyn, które życie rodzinne i zawodowe doskonale łączą z łowiecką pasją, oraz mają ogromną ochotę i pomysły na wspólne spotkania, podnoszenie łowieckich kwalifikacji i promowanie współczesnego łowiectwa z zachowaniem starych i pięknych tradycji łowieckich.

Pomysł na spotkanie zaowocował zawiązaniem Klubu Dian PZŁ Okręgu Nowosądeckiego.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele organów okręgowych PZŁ w Nowym Sączu: sekretarz Okręgowej Rady Łowieckiej Roman Graj, Łowczy Okręgowy Bogusław Rataj oraz rzecznik prasowy ZO PZŁ Piotr Pasek. W trakcie zebrania wybrano władze klubu, Zarząd i Komisję Rewizyjną, które ukonstytuowały się następująco:

Zarząd Klubu:

  • Prezes - Beta Zawiślan  - KŁ Sokół w Krynicy Zdroju,
  • Skarbnik- Irena Dziurna – KŁ Rosomak w Śnietnicy,
  • Sekretarz –Lucyna Biedroń- KŁ Jaworz w Limanowej.
  • Członek Zarządu- Jolanta Rysz –KŁ Ostra Limanowa
  • Członek Zarządu – Żaneta Gryzło –niestowarzyszona
  • Członek Zarządu – Joanna Maczuga KŁ. Ryś Tarnów

Komisja Rewizyjna Klubu:

  • Przewodnicząca – Katarzyna Tokarczyk- niestowarzyszona,
  • Członek- Daria Gryzło - Gumulak - niestowarzyszona
  • Członek- Angelika Siarka –KŁ Sokół Wolbrom

Podczas zebrania uchwalono Statut Klubu, ustalono cele działania i plan, wysokość wpisowego do klubu i składki rocznej oraz wyrażono pogląd, że następne spotkania zaowocują wymianą doświadczeń zawarciem nowych przyjaźni oraz kolejnymi pomysłami i inicjatywami związanymi z wypełnianiem celów naszej organizacji.

Na zakończenie uczestniczki spotkania wystosowały apel- zaproszenie do wszystkich Dian i kandydatek do PZŁ w Okręgu Nowosądeckim:
Zapraszamy do członkostwa w naszym Klubie. Aby zostać członkinią Klubu Dian PZŁ Okręgu Nowosądeckiego nie trzeba wiele, wystarczą chęci i serce do łowiectwa. Panie chętne dołączyć do naszego grona prosimy o kontakt ZO PZŁ w Nowym Sączu tel:18 4490410 .”

Zarząd Okręgowy PZŁ w Nowym Sączu informuje, że w dniu 11 czerwca 2016 r. /sobota/ o godz. 9.00 na strzelnicy myśliwskiej w Tyliczu odbędą się Mistrzostwa Okręgu w strzelaniach myśliwskich.

Więcej z zakładce: Do pobrania – strzelectwo.

Zakaz noszenia broni i przemieszczania w stanie rozładowanym na terenie województw małopolskiego i śląskiego od dnia 20 lipca do 1 sierpnia 2016 roku.