wtorek, 21 lipiec 2020 00:00

Ostatnie pożegnanie Kol. Jana Durkota

wtorek, 21 lipiec 2020 00:00

Myśliwi dofinansowali dzieciom wakacje

W dniu 20 lipca 2020 r. Dom Dziecka w Gorlicach kolejny raz gościł myśliwych Nowosądeckiego Okręgu PZŁ. Również tym razem myśliwi wsparli finansowo podopiecznych ośrodka.
Przedstawiciel Zarządu Okręgowego PZŁ w Nowym Sączu – Łowczy Okręgowy Bogusław Rataj oraz Sekretarz Koła Łowieckiego „Dzik” w Gorlicach – Janusz Kuś wręczyli vouchery o wartości 2 i 3 tys. złotych. Środki te pomogą dofinansować pobyt dzieci na koloniach letnich.
Myśliwi mają nadzieję, że ich dar wywoła uśmiech na twarzy każdego dziecka.

Krzysztof Pyrdoł – rzecznik prasowy ZO PZŁ w Nowym Sączu
Fot. Krzysztof Gosztyła

wtorek, 11 sierpień 2020 00:00

Myśliwi na Sądeckiej Górze Tabor

Kolejny raz Proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty ks. dr Jerzy Jurkiewicz Prepozyt Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu zaprosił myśliwych Nowosądeckiego Okręgu PZŁ na Sądecką Górę Tabor.
Mimo obaw związanych z istniejącą pandemią Covid-19, myśliwi odpowiedzieli na to zaproszenie i przybyli do sanktuarium w związku z Odpustem ku czci Przemienienia Pańskiego.
Ze względu na specyfikę działalności łowieckiej myśliwi połączyli się w modlitwie zarówno z grupą leśników (8 sierpnia) jak i rolników (9 sierpnia). Podczas odprawionych Mszy Świętych Łowczy Okręgowy Bogusław Rataj przekazał dary ofiarne przygotowane przez myśliwych, zaś asystę pełnili przedstawiciele Zarządu Okręgowego. oraz Koła Łowieckiego „Ponowa” w Rożnowie.
W trakcie nabożeństw nasi przedstawiciele włączyli się w liturgię słowa.

 

Rzecznik prasowy
Zarządu Okręgowego PZŁ w Nowym Sączu
Krzysztof Pyrdoł

 

Informujemy, że Centralne Zawody Strzeleckie   -" Nowosądecki Puchar Lata"  planowane na 4.07.2020r. zostały odwołane.

Informuję, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego zostało opublikowane Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego grodzkiego oraz ziemskiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, suskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego i wielickiego, link: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2020/4404/
Zgodnie z zapisami rozporządzenia odstrzał sanitarny dzików można wykonywać od 5 lipca 2020r.
Jeżeli na terenie danego obwodu nie jest możliwe wykonanie odstrzału sanitarnego dzików należy na bieżąco, pisemnie (ze wskazaniem przyczyny) informować o tym fakcie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii (dzierżawca/zarządca).

 

lek. wet. Kinga Dudzik-Machul
Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny

poniedziałek, 20 lipiec 2020 00:00

Koła mogą zwoływać Walne Zgromadzenia

Materiał do zapoznania znajduje się <<tutaj>>