Zarząd Okręgowy PZŁ w Nowym Sączu przedstawia  Okólnik nr 15  Przewodniczącego Zarządu Głównego PZŁ, oraz materiały firmy ubezpieczeniowej dotyczące "ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządów kół łowieckich".

W dniu 26 kwietnia br. Minister Środowiska Henryk Kowalczyk skierował pismo do Polskiego Związku Łowieckiego, w którym zwraca się do zarządców oraz dzierżawców obwodów łowieckich, aby zawierali porozumienia z rolnikami, w drodze ugody, poza procedurą dochodzenia odszkodowania wskazaną w ustawie - Prawo łowieckie.

czwartek, 26 kwiecień 2018 00:00

Komunikat nr 4 / 2018 z dnia 23.04.2018

Obowiązujące w Nowosądeckim Okręgu PZŁ od 1 kwietnia 2018 r.

Poniżej przedstawiamy materiały informacyjne odnośnie sytuacji związanej z wystąpieniem wirusa afrykańskiego pomoru świń - ASF, przesłane przez ZG PZŁ.

  1. Afrykański pomór świń w populacji dzika - postępowanie
  2. ASF - materiały szkoleniowe dla myśliwych i leśników
  3. ASF - materiały szkoleniowo-informacyjne dla myśliwych i leśników
  4. Pobieranie próbek do badań na ASF
  5. Procedura przeszukiwania obszarów i zbierania zwłok dzików lub ich szczątków
  6. Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji
  7. Wytyczne dotyczące dezynfekcji

Informacje dotyczące ubezpieczeń

Zarząd Okręgowy PZŁ w Nowym Sączu informuje o  możliwości skorzystania z doubezpieczeń: myśliwych i stażystów:

  1. doubezpieczenie NNW myśliwego - termin przystępowania do końca 1go kwartału 2018 r.
  2. doubezpieczenie NNW stażysty - termin przystępowania cały rok.
  3. doubezpieczenie OC myśliwego - termin przystępowania do końca 1go kwartału 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie druki dotyczące ubezpieczeń można znaleźć na stronie Zarządu Głównego PZŁ w zakładce "Działy" -> "Ubezpieczenia" (m.in. druki zgłaszania szkód, OWU, tabela % uszczerbku) z których należy korzystać.