Prezydium

 • Tadeusz Zaremba – Przewodniczący
 • Robert Czech – Zastępca
 • Antoni Papież – Zastępca
 • Waldemar Lizak – Zastępca
 • Bronisław Słowik – Sekretarz

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów

 • Jan Budnik
 • Robert Czech
 • Roman Graj
 • Paweł Knurowski
 • Antoni Papież
 • Bronisław Słowik

Zespól Nadzorczo Kontrolny

 • Robert Czech - Przewodniczący
 • Kazimierz Włodarczyk
 • Józef Rams
 • Michał Zapała
 • Zbigniew Majka

Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich

 • Antoni Papież - Przewodniczący
 • Tadeusz Kubacki
 • Beata Zawiślan
 • Julian Wójs
 • Stanisław Kasprzak
 • Waldemar Lizak
 • Marcin Wszołek