• Wacław Opałek - Prezes
  • Dariusz Opałek - Zastępca
  • Mieczysław Batko - Zastępca
  • Paweł Dunikowski - Zastępca
  • Jan Boligłowa - Sędzia
  • Waldemar Olszyński - Sędzia
  • Tomasz Leśnik - Sędzia
  • Andrzej Tumidajewicz - Sędzia
  • Jan Rachwał - Sędzia
  • Józef Rams - Sędzia