Komisja Wyceny Trofeów

  • Kubacki Tadeusz (przewodniczący)
  • Baran Paweł
  • Głowacz Roman
  • Graj Roman
  • Hotała Paweł
  • Kuszenin Aleksander