• Ryba Andrzej (przewodniczący)

Członkowie

  • Rams Józef
  • Olszyński Waldemar
  • Poręba Benedykt
  • Czech Robert
  • Włodarczyk Kazimierz
  • Słowik Bronisław